Jak przebiega proces tworzenia strony www z profesjonalną agencją?

Jak przebiega proces tworzenia strony www z profesjonalną agencją?

Obecna ilość konkurencji na rynku doprowadziła do sytuacji, w której firmy muszą wyróżniać się już nie tylko ilością posiadanego asortymentu lub kompleksowością swoich usług lecz również sposobem prezentowania tego, co oferują. Idealnym sposobem na przedstawienie potencjalnym klientom, czym zajmuje się dana firma jest przygotowanie zachęcającej strony internetowej. Aby stworzyć stronę, która w jasny sposób zaprezentuje przedmiot działaności trzeba znać panujące trendy i jednocześnie wiedzieć, jakie elementy serwisu sprawdzą się najlepiej. Nasuwa się zatem pytanie, jak przebiega proces ustalania szczegółów projektu strony www oraz późniejsze tworzenie strony?

I Etap – Ustalanie szczegółów projektu oraz potrzeb klienta

Na samym początku współpracy, nasi hadlowcy starają się zdobyć jak najwięcej informacji na temat wykonywanej dla Państwa strony. Staramy się ustalić tak dużo szczegółów jak to możliwe aby zapobiec nieporozumieniom w kolejnych etapach. Zazwyczaj w tym momencie dowiadujemy się od klientów jakie są ich oczekiwania wobec nas oraz przedstawiamy zakres prac, którymi będziemy się zajmować. Z doświadczenia wiemy, że szczegółowe ustalenia na samym początku ułatwiają w znaczącym stopniu cały proces I przyspieszają dotarcie do finalnego produktu – gotowej strony www.

II Etap – Wycena projektu, ustalanie ram czasowych oraz zawarcie umowy

Po ustaleniu wszystkich szczegółów projektu strony www przychodzi etap wyceny. Staramy się w dokładny i rzetelny sposób wycenić koszt serwisu. Aby wycena opierała się o faktyczne funkcjonalności na stronie, zlecamy ten proces naszym programistom. To oni doskonale wiedzą ile czasu będą musieli poświęcić na przygotowanie dla Państwa strony, dlatego też przekazujemy im to zadanie. Ustalona cena obejmuje wszelkie aspekty, które poruszamy w pliku ofertowym tj. stworzenie projektów graficznych, zaprogramowanie strony, przeniesienie jej na odpowiedni serwer, podpięcie pod domenę, optymalizacja pod pozycjonowanie itp. Plik ofertowy zawiera również informacje o szacunkowym czasie trwania współpracy.
Przygotowany i spersonalizowany dokument ofertowy jest przez nas wysyłany do klienta. Jeśli oferta jest przez klienta akceptowana, następuje przygotowanie umowy, której wzór chętnie udostępniamy we wcześniejszych fazach współpracy. W zależności od możliwości klienta, umowy podpisujemy w naszym biurze lub przesyłamy je pocztą pod wskazany adres.

III Etap – Prace specjalistyczne

Po podpisaniu umowy i załatwieniu wszystkich kwestii formalnych przechodzimy do etapu graficznego oraz programistycznego. Czas trwania tego etapu zaznaczamy we wcześniej wspomnianym pliku ofertowym.
W tym miejscu mamy stały kontakt z klientem, gdyż chcemy aby wszelkie zmiany I sugestie zostały wychwycone I wprowadzone jak najszybciej. Klient dostaje zazwyczaj linki do projektów “w trakcie” I ma możliwość sprawdzenia wszystkich elementów strony na żywo. Daje to możliwość szybkiej reakcji I łatwego porozumienia dla obu stron.
Po akceptacji wszlkich kwestii uznajemy stronę za gotową I przekazujemy ją klientowi. W zależności od wyboru klienta, strona trafia na nasz serwer lub na serwer hostingodawcy zewnętrznego.