Różnice pomiędzy stroną internetową a aplikacją webową

Definicje na sztywno

Witryna internetowa lub serwis internetowy/serwis WWW jest to zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych. Każda z tych stron zawiera pewne elementy: tekst, grafikę, a czasem również funkcje zaawansowane jak formularze zamówień lub panel przeszukiwania bazy danych.

Aplikacja internetowa, nazywana również aplikacją webową lub sieciową, jest programem, który pracuje na zewnętrznym serwerze WWW. Służy do komunikacji z użytkownikiem za pośrednictwem sieci z wykorzystaniem przeglądarki, będącą aplikacją kliencką. Komunikacja ma charakter interaktywny, w przeciwieństwie do statycznej strony WWW, której zawartość się nie zmienia i ma informacyjny charakter.

A bardziej zrozumiale?

Strony internetowe, które odwiedzamy są dość różne, jedne posiadają jedynie podstawowe funkcje, inne zaś są bardziej rozbudowane. Wciąż jednak pełnią one głównie funkcje informacyjna. Strony internetowe to np. portale z aktualnościami czy blogi. Nie wymagają żadnych działań od użytkownika, to one wręcz dostarczają szukanych informacji.

Zadaniem aplikacji webowych nie jest tylko prezentowanie informacji, ale także odbieranie i przetwarzanie ich. Są to wszystkie programy komputerowe umieszczone na serwerze, które za pośrednictwem połączenia internetowego mogą wymieniać dane pomiędzy siecią komputerową, a hostem użytkownika komputera przez przeglądarkę internetową.

Aplikacjami webowymi są wszystkie media społecznościowe (Instagram, Facebook itp.), skrzynki pocztowe (Gmail, Interia) oraz rozbudowane aplikacje internetowe takie jak Slack czy Trello.

Podsumowując, jeśli chcemy tylko przekazać pewne informacje odbiorcom, a ich zadaniem jest tylko ich bierne odbieranie, możemy zdecydować się na zwyczajną stronę internetową. Gdy chcemy jednak by odbiorca podjął się jakiejś interakcji, warto wybrać aplikację webową.